Gia Đình Truyện sẽ trở lại vào mùa hè này

Bạn muốn có thông tin mới nhất?

Gia Đình Truyện sẽ gửi e-mail cho bạn khi có thông tin mới về quá trình phát triển website. Hứa danh dự, không SPAM :)

Gia Đình Truyện?

  • Thành lập vào tháng 2.2003, một trong những nhóm dịch manga đầu tiên (Yay!!!)
  • Hơn 20+ manga đã được dịch.
  • Cộng đồng đông đảo (nhưng không hung hãn)
  • Ngưng hoạt động từ 2009. Lí do: thiếu nhân lực, hạn chế kỹ thuật…nhưng quan trọng nhất là LƯỜI :(

Sẽ có gì?

Hệ thống truyện dịch mới

Cập nhật truyện từ nhiều nguồn

Đọc truyện thoải mái trên máy tính, điện thoại, máy tính bảng...

Hỗ trợ các nhóm dịch tối đa (lưu trữ dữ liệu, quản lý nhân sự, tương tác với người đọc…)

Diễn đàn mới

Dữ liệu từ diễn đàn cũ vẫn được giữ

Giao diện mới

Hệ thống tính điểm

Đẩy mạnh tương tác với nhóm dịch

Bí mật

Sự thật là chưa nghĩ ra ;)

Quá trình phát triển website sẽ được cập nhật thường xuyên tại https://www.facebook.com/giadinhtruyen

GĐT CẦN BẠN CHIA SẺ VỚI THẾ GIỚI

Hãy kể với bạn bè về sự trở lại của Gia Đình Truyện

BẠN CÓ Ý TƯỞNG GÌ? GĐT RẤT MONG PHẢN HỒI TỪ BẠN

[email protected]
Một lời chào hay động viên cũng giúp ích rất nhiều :)

Xây dựng 2015 – Dựa theo giao diện Sumo Landing